četvrtak 17.00

časove vodi nastavnik Kristijan Bogdanović

Inkluzivni ples je ples prilagođen osobama sa posebnim potrebama. Kroz program vežbi i prilagođenih koreografija, polaznici se oslobađaju treme, uvežbavaju kordinaciju pokreta i kako se prati muzika.

Naučeno se prikazuje na priredbama i plesnim događajima ili koristi u pripremi namenskih predstava i performansa.