ponedeljak-sreda-petak 19.30-20.30

časove vode treneri Kristijan Bogdanović i Irina Bogdanović